Kiểm Kê Khí Nhà Kính – Hướng Dẫn Đầy Đủ, Chi Tiết

24/06/2024

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày một trở thành nghiêm trọng, việc kiểm kê khí nhà kính (greenhouse gas inventory – GHG Inventory) đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính từ các hoạt động kinh tế-xã hội. Quá trình kiểm kê khí nhà kính cung cấp thông báo cơ bản và cần yếu giúp các nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp xây dựng các chiến lược giảm thiểu thích hợp, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Giới thiệu về kiểm kê khí nhà kính

Định nghĩa kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính (GHG Inventory) là quá trình thu thập, tính hạnh và thưa lượng khí nhà kính (GHG) được phát thải và kết nạp bởi một đối tượng cụ thể, chẳng hạn như một công ty, một quốc gia, một ngành công nghiệp, hay một sự kiện. Các khí nhà kính chính bao gồm:


 • Carbon dioxide (CO2)

 • Methane (CH4)
 • Nitrous oxide (N2O)

 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Perfluorocarbons (PFCs)

 • Sulfur hexafluoride (SF6)

Việc kiểm kê khí nhà kính được thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy trình cụ thể, nhằm đảm bảo tính chuẩn xác, nhất quán và sáng tỏ của dữ liệu thu thập được.

Ý nghĩa của việc kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong việc:


 • Hiểu rõ chừng độ phát thải GHG: Cung cấp thông tin chính xác về lượng GHG được phát thải từ các hoạt động của đối tượng kiểm kê.

 • Xác định điểm nóng thải GHG: Nhận diện các nguồn phát thải lớn và các lĩnh vực cần tụ hợp giảm thiểu GHG.
 • Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu: Theo dõi sự thay đổi về lượng GHG thải và hiệu quả của các giải pháp được áp dụng.

 • tương trợ trong việc hoạch định và thực hiện chiến lược giảm thiểu: Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các đích giảm phát thải và các giải pháp hợp.

Tầm quan yếu của kiểm kê khí nhà kính

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, việc kiểm kê khí nhà kính là cấp thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. Nó giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:


 • tuân các quy định về môi trường: Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã ban hành các quy định về thưa lượng GHG thải.

 • Tăng cường nghĩa vụ từng lớp: biểu đạt cam kết của doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động môi trường và xúc tiến phát triển bền vững.
 • Cải thiện hình ảnh và uy tín: Góp phần nâng cao uy tín và cuốn đầu tư từ các đối tác và khách hàng.

 • Nâng cao khả năng thích ứng và khả năng bình phục: Chuẩn bị cho các tác động của biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực ứng phó với các thảm họa thiên nhiên.

Các bước thực hiện kiểm kê khí nhà kính


Chuẩn bị cho quá trình kiểm kê

Trước khi tiến hành kiểm kê khí nhà kính, cần thực hành các bước chuẩn bị sau đây:


 • Xác định phạm vi kiểm kê: Xác định rõ ràng các đối tượng, hoạt động, thời kì và ranh giới của quá trình kiểm kê.

 • Lựa chọn tiêu chuẩn kiểm kê: ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn ngành ăn nhập với khuôn khổ của kiểm kê. Một số tiêu chuẩn phổ quát bao gồm:

  • chỉ dẫn của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC)

  • Tiêu chuẩn ISO 14064 – Khí nhà kính
  • Tiêu chuẩn kiểm kê của Sáng kiến bẩm Toàn cầu (GRI)

 • Xây dựng kế hoạch kiểm kê: Thiết lập các bước cụ thể, thời khắc biểu, vai trò và trách nhiệm của các bên liên hệ trong quá trình kiểm kê.

 • Thu thập thông báo can dự đến hoạt động: Sưu tầm các tài liệu, bản vẽ, dữ liệu, ít liên hệ đến các hoạt động của đối tượng kiểm kê.
 • Đào tạo và nâng cao năng lực: đảm bảo các thành viên tham dự kiểm kê có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện quáình kiểm kê hiệu quả.

Thu thập dữ liệu về khí nhà kính

Bước quan yếu tiếp theo là thu thập dữ liệu về lượng khí nhà kính phát thải và thu nạp từ các hoạt động liên hệ:


 • Thu thập dữ liệu về lượng GHG phát thải trực tiếp: Thu thập thông tin về dùng nhiên liệu, năng lượng, vật liệu, vật liệu, và các hoạt động phát thải GHG khác.

 • Thu thập dữ liệu về lượng GHG phát thải gián tiếp: Thu thập thông tin về việc tinh toán lượng GHG phát sinh từ các hoạt động gián tiếp, chẳng hạn như quá trình sinh sản hàng hóa và dịch vụ.
 • Xác định và đánh giá các nguồn khí nhà kính: Phân loại và đo lường các nguồn phát thải khí nhà kính theo loại và nguồn cội để có cái nhìn tổng thể về tình hình phát thải.

 • soát tính xác thực và đầy đủ của dữ liệu: đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được là chính xác, đầy đủ và sáng tỏ để không gây ra sơ sót trong quá trình phân tách sau này.

phân tách và đánh giá dữ liệu

Sau khi thu thập dữ liệu, quá trình phân tích và đánh giá sẽ giúp xác định mức độ phát thải khí nhà kính và hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu:


 • tính toán lượng khí nhà kính phát thải: dùng phương tiện và phần mềm phân tích để tính nết lượng khí nhà kính phát thải dựa trên dữ liệu thu thập được.

 • So sánh với mục tiêu và tiêu chuẩn quy định: Đối chiếu kết quả kiểm kê với các mục tiêu giảm phát thải đã đề ra và tiêu chuẩn quy định để đánh giá hiệu quả của hoạt động.
 • Đánh giá tác động của các biện pháp giảm thiểu: Xác định tác động của các biện pháp giảm thiểu đã vận dụng và đề xuất các cải tiến hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

 • Lập bẩm kết quả kiểm kê: Tổng hợp và vắng kết quả kiểm kê khí nhà kính theo đúng định dạng và đề nghị của tiêu chuẩn ứng dụng.

dụng cụ sử dụng trong kiểm kê khí nhà kính

Máy đo khí CO2

Máy đo khí CO2 là một công cụ quan trọng trong việc kiểm kê khí nhà kính, giúp đo lường lượng carbon dioxide (CO2) phát thải từ các nguồn khác nhau. Các máy đo khí CO2 đương đại thường có khả năng đo đa dạng các loại khí nhà kính khác nhau, cung cấp dữ liệu chuẩn xác và đáng tin tưởng cho quá trình kiểm kê.

Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm

Ngoài việc đo lường khí nhà kính, việc đo nhiệt độ và độ ẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm kê khí nhà kính. Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm giúp xác định điều kiện môi trường ảnh hưởng đến quá trình phát thải và tiếp nhận khí nhà kính, từ đó cung cấp thông tin hữu dụng cho việc đánh giá và phân tách dữ liệu.

Phần mềm phân tách dữ liệu

Việc dùng phần mềm phân tách dữ liệu là cấp thiết để xử lý và đánh giá các dữ liệu kiểm kê khí nhà kính một cách hiệu quả. Phần mềm này cung cấp các phương tiện và tính năng để tính nết, so sánh, và trực giác hóa dữ liệu, từ đó giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình phát thải và tiếp thu khí nhà kính của đối tượng kiểm kê.

ích lợi của việc kiểm kê khí nhà kính

Giúp xác định mức độ ô nhiễm khí nhà kính

Qua quá trình kiểm kê, ta có thể xác định rõ ràng chừng độ ô nhiễm khí nhà kính từ các hoạt động của đối tượng kiểm kê, từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu hợp.

tương trợ trong việc đưa ra các biện pháp giảm thiểu khí nhà kính

Dữ liệu từ kiểm kê khí nhà kính cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các biện pháp giảm thiểu ăn nhập, hiệu quả và vững bền, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu

Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính không chỉ giúp giảm phát thải mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề biến đổi khí hậu, từ đó xúc tiến hành động bảo vệ môi trường.

thực hiện kiểm kê khí nhà kính đúng cách

Tuân thủ quy trình kiểm kê

Để đảm bảo tính chuẩn xác và sáng tỏ của quá trình kiểm kê, việc tuân đúng quy trình kiểm kê là rất quan yếu. Các bước kiểm kê cần được thực hành theo đúng tiêu chuẩn và quy định ứng dụng.

đảm bảo xác thực trong việc đo lường

Việc đo lường lượng khí nhà kính cần được thực hiện một cách chuẩn xác và đáng tin, bằng cách dùng các thiết bị đo lường hiện đại và bảo đảm calib lại định kỳ để tránh sơ sót.

mỏng kết quả kiểm kê

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm kê, việc lập mỏng kết quả kiểm kê là bước rốt cuộc nhưng cũng rất quan trọng. ít cần tả một cách rõ ràng, logic và sáng tỏ các kết quả, nhận định và đề xuất để Hỗ trợ quyết định và hành động tiếp theo.

Một số lưu ý

Đặc điểm của khí nhà kính

Khí nhà kính có khả năng thu nhận và phát tán nhiệt, góp phần vào hiện tượng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Việc kiểm kê khí nhà kính giúp xác định và đánh giá chừng độ ảnh hưởng của các loại khí này đối với môi trường.

Phương pháp kiểm kê hiệu quả

Để thực hành kiểm kê khí nhà kính hiệu quả, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dùng phương tiện và phần mềm phân tách chuyên nghiệp, và tuân đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định.

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kiểm kê

Kết quả kiểm kê khí nhà kính có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên tố như sự xác thực của dữ liệu, phương pháp đo lường, và quy trình kiểm kê. Do đó, cần chú ý đến các yếu tố này để đảm bảo tính chuẩn xác của kết quả.

Câu hỏi thường gặp

Kiểm kê khí nhà kính là gì?

Kiểm kê khí nhà kính là quá trình thu thập, tính tình và báo cáo lượng khí nhà kính phát thải và hấp thụ từ một đối tượng cụ thể, nhằm đánh giá tác động của hoạt động đó đối với biến đổi khí hậu.

vì sao cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính?

Việc kiểm kê khí nhà kính giúp xác định mức độ phát thải, đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu, và nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu.

Cách thức đánh giá hiệu quả của quá trình kiểm kê

Hiệu quả của quá trình kiểm kê khí nhà kính có thể được đánh giá qua việc so sánh kết quả kiểm kê với đích giảm phát thải, tiêu chuẩn quy định và các biện pháp giảm thiểu đã vận dụng.

Kết luận

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc kiểm kê khí nhà kính đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và kiểm soát lượng phát thải khí nhà kính. Quá trình kiểm kê không chỉ cung cấp thông tin căn bản và thiết yếu mà còn tương trợ trong việc xây dựng chiến lược giảm thiểu phù hợp, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính đúng cách, kỹ lưỡng và chuẩn xác sẽ mang lại nhiều lợi. cho cộng đồng và môi trường sống.

Kinh Doanh Bền Vững
Phát thải khí nhà kính: Định nghĩa, Nguyên nhân, Hậu quả và Biện pháp giảm thiểu